top of page
  • standazk1

Proč je důležité udržovat zařízení čisté a přepastované?

Aktualizováno: 10. 6. 2023

Vaše zařízení např. notebook má uvnitř sebe chlazení, které se může skládat z pasivního chlazení (heatpipe, hliníkové žebrování..) a nebo i z aktivní části (ventilátory..). Tyto části potřebuji mít správné podmínky, aby mohli spolehlivě odvádět teplo z hlavních čipů či zdrojů. Je nutné je udržovat čisté a zajistit dobrý průtok vzduchu přes chlazení. Důležité je také neucpávat ventilační mřížky ze spodu a boku notebooku např. peřinou. Existuje mnoho podložek, které tomu spolehlivě zabrání. Dlouhodobé zanesené chlazení prachem, se může projevit na snížení výkonu či na náhodných pádech systému. Dlouhodobé tepelné namáhání nesvědčí žádné součástce na desce a nejvíce to platí u hlavních čipů např. CPU AGU/APU, GPU, chipset, i/o čip a další. Existuje mnoho studií, které se touto problematikou zabývají a je zcela zřejmé a potvrzené, že dlouhodobé vystavování hlavních čipů nadměrnému teplu razantně snižuje jejich živostnost. ServisniTo.cz
14 zobrazení0 komentářů

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page